Policy för Acceptabel Användning

Detta avsnitt handlar om
vilka restriktioner som finns på din tjänst.

<

A. Introduktion

För att kunna erbjuda en professionell tjänst har vi satt upp några riktlinjer för användare av våra tjänster.
Vissa av dessa riktlinjer kan verka strikta, men de säkerställer en säker, funktionell och pålitlig miljö för alla våra kunder att publicera sin information på webben.

Många av våra konkurrenter kräver inte att deras kunder följer dessa riktlinjer. Om någon av våra potentiella kunder inte vill eller kan följa dessa riktlinjer, inbjuder vi dem respektfullt att besöka någon av våra konkurrenter.

B. Webb och FTP innehåll på din server.

Vi tillåter inte att något av följande innehåll publiceras på någon av våra webbservrar:

 1. Innehåll av pornografisk, sexuellt uttalad eller vuxen natur.
 2. Olagligt material (inklusive upphovsrättsskyddat material).
 3. Piratkopierade programvarusidor, Hatsajter eller innehåll som rimligen kan anses vara förtalande.
  SweHostings representanter kommer att besluta om innehåll som är tveksamt angående något av de ovannämnda kriterierna.

Användare som publicerar något av ovanstående innehåll på sina webbplatser kan få sina webbsidor och/eller inkommande anonyma FTP -tjänster tillfälligt avstängda.
De kommer då att kontaktas av SweHosting och ges möjlighet att ta bort innehållet i fråga innan deras tjänster återställs.
Ett upprepat brott kan leda till att tjänsten avbryts utan att några avgifter återbetalas.

C. Användning av Epost

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

SweHosting stöder inte oönskade e -postmeddelanden som skickas av användare av vårt system (även känt som skräppost).

Användare som skickar oönskade e -postmeddelanden från vårt system kommer att stänga av alla sina tjänster tillfälligt.

De kommer sedan att kontaktas av SweHosting och informeras om avstängningen innan deras tjänster återställs.

Ett upprepat brott kan leda till att tjänsten avbryts utan att några avgifter återbetalas.

D. Olagliga aktiviteter

Kunder som fångas med att använda vårt system för olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till inbrott i fjärrsystem, debit- eller kreditkortsbedrägeri, stöld, vandalism, hot eller våld, kommer att få sina konton omedelbart uppsagda utan återbetalning av några avgifter.

E. Rätten att vägra försäljning

SweHosting förbehåller sig rätten att neka service till någon, av någon anledning. Vi tillämpar denna policy för att säkerställa en professionell miljö för användare av vårt system.
Detta inkluderar alla program, till exempel CGI -program som använder för stora mängder systemresurser.
Överdrivna belopp definieras som alla belopp som resulterar i betydande försämring av serverprestanda.
SweHosting är den enda avgörande för vad som utgör försämrad serverprestanda. Vid vissa tillfällen tillåter vi stor användning beroende på situationen. Ytterligare avgifter kan dock tillkomma.

F. Viruella Privata Servrar

 1. Virtuella Privata Servrar har helt dedikerade resurser när det gäller RAM, diskutrymme och bandbredd. CPU-kärnanvändning, I/O-användning och nätverkshastighetsanvändning är emellertid inte hårt begränsade och följer därför en policy för rättvis andel.
  Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller avsluta server som upptäcks missbruka någon av dessa resurser.
  Vi kommer vanligtvis att dela ut flera varningar innan vi vidtar åtgärder - men plattformens prestanda och stabilitet betraktas som högsta prioritet.

 2. Alla Virtuella Privata Servrar har port 25 blockerad som standard för att förhindra spam. Om du vill att port 25 ska öppnas, vänligen kontakta vår support.
  Observera att vi inte på något sätt garanterar åtkomst till denna eller någon annan port, och beslutet om huruvida den ska öppnas kommer att fattas enbart av SweHosting.
  Skulle en Virtuell Privat Server hamna i Denial of Service/Distributed Denial of Service-attack, förbehåller SweHosting sig rätten att stänga av den Virtuella Privata Servern, samt blackhole/null:a IP-adressen. Detta görs för att skydda integriteten hos den delade plattformen.
  Observera att även om SweHosting erbjuder grundläggande skydd mot DDoS & DoS-attacker, kommer upprepade, långvariga eller tunga attacker att leda till att de ovannämnda åtgärderna vidtas.

 3. Virtuella privata servrar kan också inkludera Core Management. SweHosting är i så fall ansvarig för den första installationen, liksom att säkerställa stabiliteten hos den fysiska noden. I vår Core Management tillhandahålls reaktivt stöd också på en OS / systemkonfigurationsnivå.
  Även om vi (till skillnad från många) inte sätter en hård gräns för hur många timmars support någon enskild klient får använda - omfattar Core Management, precis som med alla andra aspekter, av policyn för acceptabel användning och får inte missbrukas.