Support Nyheter & Meddelanden Sista notisen angående utfasningen av VPS - Secure - Final notice on the phasing out of VPS - Secure

Sista notisen angående utfasningen av VPS - Secure - Final notice on the phasing out of VPS - Secure

  • Thursday, 17th March, 2022
  • 17:30pm

2022-03-13 tog vi beslutet att fasa ut VPS - Secure från vår produktserie.

VPS - Secure kommer att ersättas med VPS - Prestanda vilket innebär att prestandan kommer att uppgraderas enormt för de som har VPS - Secure idag!

Detta innebär att vi kommer behöva att flytta alla nuvarande VPS-Secure till våra VPS - Prestanda noder.

Denna migrering kommer behöva ske senast 2022-03-20.

För att påbörja migrering utav din VPS så är det bara att kontakta oss!

 

OBS: Se till att ha en backup gjord innan på allt du vill ha kvar!

Efter 2022-03-20 kommer alla omigrerade VPS - Secure permanent raderas

 

Mvh;

Vi på SweHosting


ENGLISH

2022-03-13 we took the decision to phase out VPS - Secure from our product line.

VPS - Secure will be replaced with VPS - Performance which means that performance will be upgraded tremendously for those who have VPS - Secure today!

This means that we will need to move all current VPS - Secure to our VPS - Performance nodes.

This migration will need to take place by 2022-03-20 at the latest.

To start migrating your VPS, just contact us!

 

NOTE: Make sure to have a backup done before on everything you want to keep!

After 2022-03-20 all migrated VPS - Secure will be permanently deleted

 

Sincerely;

We at SweHosting

 

«Tillbaka